AUTOMATICKÁ SAZBA KATALOGŮ A DALŠÍCH TISKOVIN

Dodáte excelový soubor
a dostanete PDF soubor ke
korektuře během jednoho dne!

  • Posoudíme ZDARMA, zda je Váš katalog či brožura vhodná pro naši aplikaci.
  • VYSOKÁ ÚSPORA nákladů při pravidelné výrobě produktových katalogů.
  • Ještě nikdy nebyli Vaše tiskoviny tak rychle a přesně připraveny k tisku.
Vážení obchodní přátelé,
připravili jsme pro Vás novou revoluční aplikaci, která Vám značně zkrátí čas potřebný k výrobě.

Vyvinuli jsme metodu, která výrazně zjednodušuje komunikaci mezi zadavatelem a grafickým studiem. Nyní stačí mít v pořádku zadání v excelovské tabulce. Tento soubor se naimportuje do standardní DTP aplikace a sazba je připravená ke korektuře!